Tombola vun der Alpen Gaudi (18.01.13)

Hei sinn d’Gëwenner vun der Tombola op den Entréesbiljeeën vun eiser Alpen Gaudi

1 Prais ( 75 € ) : Nummer 232

2 Prais ( 50€ ) : Nummer 692

3 Prais ( 25 € ) : Nummer 008

D’Gëwenner sinn gebieden sech per Email op cjschetter@gmail.com mat eis a Verbindung ze setzen.